BejelentésDONA Kuty-A-kadémia Csömör
És felelősséggel tartozol Ha számít rád egy hű barát

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Általános feltételek a terelési képességvizsga végrehajtásához - Terelési képességvizsga minimálisan 20 x 40 méter méretű pályán rendezhető. A pálya, karám a kutya által kívülről megkerülhető legyen, illetve a kutyának legyen elég helye a falkát megkerülni. - A TKV lebonyolításához minimum 15 birkát kell biztosítani. - TKV-t kizárólag a versenynaptárban megjelölt versenyeken, rendezvényeken, illetve a TSB által előre meghirdetett alkalommal lehet rendezni. A bíró kirendelését a TBT-től kell kérni. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete TERELÉSI KÉPESSÉGVIZSGA SZABÁLYZATA (TKV) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A terelőkutyák genetikai állományának megőrzése, valamint képességeinek szabályozott vizsgálata céljából a MEOE Terelési Képességvizsgát (TKV) szervez. 2. A TKV nem minősül munkavizsgának, és nem feltétele a tenyésztésbe állításnak. 3. A TKV megrendezésére a TSB és a TBT jogosult, a MEOE helyi szervezeti, fajtaklubjai, vagy szerződött partnerei felkérésére. 4. A TKV eredményéről a TSB nyilvántartást vezet, és a MEOE Elnöksége által meghatározott módon a kutyák származási lapján illetve teljesítménykönyvében feltüntethető. 5. A TKV-n érvényes veszettség elleni oltással lehet részt venni. 6. Tüzelő szukával a TKV-n csak abban az esetben lehet részt venni, ha a tulajdonos a rendezvény szervezőit erről előzetesen értesíti, a kutya elkülönítése érdekében. A kutya ebben az esetben is csak utolsónak indulhat. 7. Pásztorbot használható, de a jószág fenyítése tilos. 8. Kizárás terhe mellett tilos a kutya mindennemű bántalmazása 9. A TKV-n a kutyák által okozott kárért a kutya felvezetője viseli a felelősséget, az okozott kárt egyeztetés és az érték megállapítása után köteles megtéríteni. 10. A nevezési díj a MEOE által képességvizsgára meghatározott mindenkori díj. Nem MEOE tagok részére a nevezési díj a fenti kétszerese. 11. A TKV-ról 2 pd-ban készült jegyzőkönyv egy példányát a kutya tulajdonosa, a másikat a TSB kapja. 12. További nevezési feltételek: - Minden résztvevőnek a kutya származási lap másolatát le kell adnia. - A nevezési díj befizetését és a veszettségi oltás érvényességét a helyszínen igazolni kell. I. Engedelmes munka a. Szabadonkövetés A gyakorlatot egyenes vonalban haladva kell végrehajtani 20 m haladás után a kutyát lefektetve, vagy leültetve A kutyának ebben a testhelyzetben kell maradnia 5 másodpercig. b. Helybenmaradás A kutyát a kijelölt helyen tetszőleges testhelyzetben hagyva legalább 10-15 méterre el kell távolodni. c. Behívás: A bíró jelzésére a kutyát a felvezető magához hívja. A kutyának első szóra a gazdájához kell futnia. d: Minősítés: Megfelelt, nem felelt meg, nem elbírálható (fegyelmezetlenség miatt). Amennyiben a kutya kezelhetetlennek mutatkozik, a terelési próbán nem indulhat el. II. Terelési munka 1. A bíró ismerteti a feladatot és ismerteti bírálati szempontjait, esetleges ajánlásait. A kutya munkáját a fajtajellegnek megfelelően kell értékelni. 2/a. A TKV-n a kutyának nem szükséges konkrét terelési munkát végrehajtania. A pályán tartózkodó juh csoportot a felvezető először pórázon vezetett kutyával közelíti meg, majd a csoportot néhány méteres távolságban kerülve mozog. Amennyiben a kutya érdeklődést mutat az állatok iránt, a felvezető a bíró utasítására leveszi a pórázt, és így folytatják a mozgást. 2/b. Minősítés: A bírálat a kutyában fellelhető terelőösztön meglétére vonatkozik. 2/b/1. Amennyiben a kutya határozott hajlandóságot és terelési ösztönt mutat, a TKV-n "Megfelelt" minősítést kap. 2/b/2. Amennyiben a kutya teljesen közömbös, vagy félelmet mutat, illetve nyilvánvalóan agresszív, támadó magatartást tanúsít, "Nem felelt meg" minősítést kap, de a következő rendezvényen ismételten indulhat. 3. A terelőbíró minden résztvevő teljesítményét röviden értékelje és indokolja döntéseit szóban, és a bírálati lapon írásban. A rendezvényen a bíró döntése ellen óvásnak helye nincs. Esetlegesen felmerülő kifogással a Bírói Testülethez lehet fordulni.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!